”Porodično gnijezdo” je Udruženje građana osnovano od strane Nikole i Ljubice Dorontić, bračnog para, porodičnih terapeuta. Kao profesionalci sa dugogodišnjim radnim iskustvom u socijalnom sektoru, specijalizacijom iz sistemske porodične terapije, trideset šest godina braka, dvoje odrasle i ostvarene djece, namjera nam je da svoja profesionalna, lična i porodična iskustva, ponudimo putem inovativnih programa rada sa porodicama i pojedincima, koji imaju svijest da im je podrška i pomoć potrebna, opredijeljeni da ulože svoje vrijeme i emocionalne kapacitete, za dodatni lični razvoj koji će rezultirati dobrobiti vlastite porodice.

Naša misija je promocija porodičnih vrijednosti kao odgovor na sve veće izazove savremenih modela življenja, koji današnju porodicu dovode u brojna iskušenja. Ovo realizujemo putem javnih predstavljanja, seminara, predavanja, tribina, medija i društvneih mreža. Takodje razvijamo programe grupne psiho-socijalne podrške pod nazivom  ”Priprema za brak i odgovorno roditeljstvo“ kao modele predbračnog savjetovanja. Porodicama nudimo grupne socio-edukativne programe, ”Škola za uspješan brak” kao i program ”Škola za roditelje”. Ovim programima osnažujemo bračne partnere da eventualne krize, iskoriste za dodatno osnaživanje i jačanje bračne zajednice.

Jedan od najrazornijih fenomena porodičnog disbalansa, koje nerijetko zavšava raspadom porodice predstavlja nasilje u porodici. U sklopu terapijskog rada, nudimo dva modela psiho-socijalnog tretmana: rad sa žrtvama nasilja te rad sa počiniocima nasilja.

Kao profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, nudimo i konsultantske usluge u svim segmentima dječije, porodično-pravne i socijalne zaštite, te usluge iz sfere mentalnog zdravlja. Takodje podrške profesionalcima iz sektora socijalne zaštite i drugih vidova pomagačkih djelatnosti usluge supervizije.

Osnovni postulati našeg pristupa – ukazati korisnicima da stručnu pomoć ne doživljavaju kao indikator neuspjeha, već naprotiv, kao korak hrabrosti i kapaciteta za ulaganje napora za razvoj i promjene, koje će rezultirati kvalitetnijim porodičnim odnosima.