Usluge supervizije

 

U sklopu svojih usluga nudimo supeviziju, kao model visoko-profesionalne podrške profesionalcima iz sektora socijalne zaštite i drugih vidova pomagačkih djelatnosti. Supervizija predstavlja jedan od načina na koji se unaprjeđuje kvalitet usluga. Kao supervizori pratimo kvalitet rada stručnih radnika, pružamo podršku u radu i procjenjujemo efekte stručnog usavršavanja radnika. Cilj ovih aktivnosti je da se pomogne stručnim radnicima da uspješno realizuju zadatke, da unaprijede kvalitet usluga, da razvijaju svoja znanja i kompetencije i mogućnosti da preuzmu odgovornost za sopstvenu praksu.

Supervizor sprovodi sljedeće aktivnosti:

  1. Usmjerava, obučava, podržava, podstiče i evaluira rad i razvoj stručnih kompetencija voditelja slučaja kako bi se postigli optimalni efekti u zadovoljavanju potreba korisnika.
  2. Organizuje i realizuje postupak supervizije u svim fazama stručnog rada kod prijema, početne procjene, procjene, planiranja, evaluacije i ponovnog pregleda.
  3. Obavještava rukovodioca stručne službe u slučajevima neprofesionalnog i nezakonitog ponašanja voditelja slučaja.

Sačinjava godišnje izvještaje o napretku u radu voditelja slučaja.