Usluge konsultacije

 

Usluge konsultacije su usmjerene u pravcu osnaživanja mladih za život u okviru porodične zajednice kao preporučenog i poželjnog aranžmana življenja te na psiho-edukaciju roditelja o tome kako bolje razumjeti određena dječja ponašanja, zašto se ona javljaju te šta oni kao roditelji mogu učiniti kako bi olakšali porodičnu svakodnevicu. Tokom konsultacija roditelji otkrivaju koja ponašanja usmjerena na dijete više ne funkcioniraju te kako iz zamijeniti novim, efikasnijim odgojnim postupcima. Pored stručnih savjeta iz sfere dječijeg i porodičnog zdravlja, vršimo usluge konsultacije i u sklopu socijalne zaštite i mentalnog zdravlja.

Kao profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u sferi socijalne zaštite, nudimo konsultantske usluge pojedincima, NVO i javnom sektoru u svim segmentima dječije, porodično-pravne i socijalne zaštite.

Ukoliko imate problem koji želite da riješite, a ne znate kako ili biste voljeli saznati o psihoterapijskom procesu, možete zakazati konsultacije sa nama putem našeg kontakta e-poštom ili kontakt telefonom.