Šta je sistemska porodična terapija?

 

Sistemska porodična terapija je vrsta psihološkog savjetovanja – psihoterapije, čiji je cilj poboljšanje komunikacije i nenasilno rješavanje konflikata, među članovima porodice. Porodičnu terapiju uglavnom provode porodični savjetnici – psihoterapeuti, koji su završili dvogodišnju odnosno četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, akreditovanu od strane Evropske asocijacije za psihoterapiju. Terapija uključuje sve članove porodice ili samo one koji su u mogućnosti da se priključe, a moguće je raditi i sa pojedincem.

Cilj ove terapije je da članovi porodice nauče vještine, koje će im pomoći da poboljšaju porodične odnose i prevaziđu „teške situacije“, čak i nakon završetka tretmana (savjetovanja). Sistemska porodična terapija zasniva se na tome, da je porodica jedinstveni socijalni sistem koji ima svoju strukturu i svoje obrasce komunikacije. Ovi obrasci određeni su mnogim faktorima kao što su roditeljska vjerovanja i vrijednosti, ličnosti svih članova porodice, uticaji članova proširene porodice (babe i djedovi, tetke, ujaci, stričevi, itd.). Kao rezultat navedenog, svaka porodica se razvija na svoj jedinstveni način. Porodica je interaktivna i svaka promjena kod jednog člana porodice, utiče na porodičnu strukturu i na svakog člana pojedinačno.

 

ZAŠTO JE POTREBNA?
Porodično savjetovanje može vam pomoći da popravite loše odnose sa vašim partnerom, djecom (problemi u ponašanju, školi), ili drugim članovima porodice. Možete pokušati da razgovarate o specifičnim temama kao što su bračni ili finansijski problemi, konflikti između djece i roditelja, ili uticaj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ili mentalne bolesti, na cijelu porodicu. Porodična terapija se može odvijati paralelno sa drugim vidovima liječenja (terapija medikamentima ili individualna psihoterapija). Porodično savjetovanje može biti korisno u bilo kojoj porodičnoj situaciji koja izaziva stres, tugu, bijes ili konflikt. Može vam pomoći da se vaša porodica zbliži i da članovi porodice razumiju jedni druge. Poznato je da je nivo stresa niži u porodicama koje dobro funkcionišu.

 

ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE?

 Poželjno je da seansama porodičnog savjetovanja prisustvuju svi članovi porodice. Kada to nije moguće, može se raditi i sa pojedincem. Seanse u prosjeku traju od 60 do 90 minuta. Za trajanje terapije se preporučuje se 5-7 seansi. Učestalost susreta zavisi od konkretne situacije vaše porodice, uobičajeno  jednom sedmično. Tokom savjetovanja, zajedno istažujemo mogućnosti vaše porodice za rješavanje problema. Porodični terapeuti ohrabruju sve članove porodice za izražavanje misli i osjećanja u pravcu vlastitih. Istraživanjem porodičnih uloga, pravila, obrazaca i ponašanja svih članova, s ciljem istraživanja ‘’okidača’’ koji  doprinose konfliktu – teškoćama. Kao najveći benefit nudimo podršku i pomoć da prepoznate snage vaše porodice,  što je uzrok međusobne brige ili slabosti, odnosno međusobni nedostatak povjerenja.

 

REZULTATI

 Porodična terapija ne može automatski riješiti konflikte ili učiniti da vaši problemi i neprijatne situacije nestanu. Može pomoći da bolje razumijete sebe i da se članovi vaše porodice bolje razumiju, da shvatite kako vaša porodica funkcioniše. Može vam pružiti vještine da se efikasnije nosite sa izazovnim situacijama.

 

RIZICI

 Porodična terapija može biti manje efikasna, ukoliko ako neki član porodice (čije je prisustvo ključno), odbija da prisustvuje terapiji. Kako bi se postigli najbolji rezultati, ključno je da članovi porodice sarađuju. Ponekad, čak i ako jedan član odbija da prisustvuje, ostali mogu imati koristi od porodične terapije. Prednost ovakvog pristupa je što članovi porodice zajedno sa terapeutom mogu uočavati međusobne odnose i obrasce interakcija. Ovi obrasci često odražavaju i uobičajene obrasce funkcionisanja kod kuće. Porodična terapija neće adekvatno riješiti probleme ukoliko se prekine prerano. Optimalno trajanje terapije – savjetovanja,  preporučuje se od 7-10 susreta odnosno seansi.