Škola za uspješan brak

 

METODOLOŠKI OKVIR PROGRAMA

Škola za uspješan brak je primarno razvojno-preventivni program usmjeren ka unapređenju ukupnih porodičnih odnosa podizanjem bračne i roditeljske kompetencije jednog ili više odraslih članova. Namjera ovod programa je usmjerena ka stvaranju progresivnih promjena i razvoju porodičnog sistema, oslanjanjem na zdrave porodične snage.

 

CILJEVI I STRUKTURA PROGRAMA:

Globalni cilj ponuđenog modela Škole odnosi se na podizanje kvaliteta porodičnog života edukacijom jednog ili više članova.  Iako je program primarno obrazovnog karaktera, njegov cilj nije usmjeren ka sticanju gotovog paketa znanja, već se ovdje znanje koristi kao globalna intervenišuća snaga koja služi kao osnov i okvir za integraciju ličnog iskustva i (re)definisanje lične – porodične situacije.

1. CIKLUS O PORODICI

Ciklus o porodici sastoji se od 5 radionica, koje se realizuju polazeći od opšteg cilja: doživljaj, prepoznavanje i razumijevanje suštine porodičnog života, osnovnih porodičnih snaga, mehanizama porodičnog funkcionisanja, organizacije porodičnog života (raspored moći, kontrola, komunikacija), razvojnih ciklusa porodice, hronologije porodičnog života i prenošenje porodičnih obrazaca, konteksta funkcionalnih i disfunkcionalnih modela porodice.

2. CIKLUS O BRAKU

Ciklus o braku sastoji se od 7 radionica, koje predstavljaju u vrijednosnom smislu, znatno osjetljivijee područje u odnosu na sve ostale cikluse. Bračne (partnerske) relacije, predstavljaju po sebi najintimniji dio porodičnog sistema.

Teme poput braka i osjećaja u braku, izbora partnera, bračnog ugovora, paketa očekivanja i granica braka, predstavljaju kategorijalne sadržaje u kojima je moguće ostvariti najveću vrijednosnu distancu i sačuvati članove grupe od svake psihološke povrede, ostavljajući samim učesnicima programa, da odrede stepen otvaranja ličnih iskustava u grupi.

Škola za uspješan brak – ponuđeni program podrazumijeva podizanje znanja i kompetencija za bračne partnere u pravcu kvalitetnijeg porodičnog života, kroz izgradnju humanijih partnerskih odnosa i stvaranje pretpostavki za odgovorno, humano i sretno roditeljstvo. Uz promociju braka kao poželjnog modela življenja, ovim programom planiramo djelovati na osposobljavanje učesnika u pravcu dodatnog usvajanja pozitivnih spoznaja o porodici, braku, djeci i roditeljstvu, što stvara uslove za sigurnije očuvanje braka. Na osnovu prethodnih iskustava koje imamo, uvjereni smo da će ponuđeni modeli rada sa grupom mladih bračnih partnera,  biti intresantni i prihvatljivi uz realna očekivanja, da većina polaznika može prihvatiti poruke i modele koji se nude tokom radionica – edukacije.

Ovaj program u svojoj osnovi podrazumijeva podizanje svijesti o potrebi za izgradnjom  kvalitetnog porodičnog života. Provodimo ga kroz izgradnju humanijih partnerskih odnosa, što je uslov za odgovorno roditeljstvo. Uz sve pomenuto, namjera nam je i osposobljavanje polaznika za usvajanje informacija o porodici, braku, djeci i roditeljstvu, što daje osnov razvoju stabilnog i perspektivnog društva u kojem će se sačuvati porodica kao naša najveća vrijednost.

Ponuđeni program će pomoći mladim bračnim partnerima da pronađu adekvatne modele funkcionisanja u okviru kojih će sačuvati dovoljan stepen individualnosti, a istovremeno svako pojedinačno doprinijeti porodičnoj harmoniji kao osnovnom uslovu za uspješan porodični život.

Program je osmišljen u okviru radionica, koje će voditi dva porodična terapeuta sa dugogodišnjim iskustvom. Kao posebnu specifičnost,  napominjemo da su voditelji radionica uz veliko profesionalno iskustvo i u privatnom životu bračni partneri sa više od 30 godina braka u kojem su stekli dvoje odraslee, bračno i roditeljski ostvarene djece.

Na osnovu prethodnih iskustava koje imamo, uvjereni smo da će ponuđeni modeli rada sa grupom mladih bračnih partnera biti interesantni i prihvatljivi uz realna očekivanja da većina polaznika može kroz pozitivnu atmosferu prihvatiti poruke i modele, koji se nude tokom radionica – edukacije.

 

Teme:

CIKLUS PORODICA:
1 Moja porodica – snage i slabosti
2 Porodični sistem ili šta je porodica
3 Porodični ciklusi
4 Funkcionalni i disfnk. Porodični obrasci

CIKLUS BRAK:
5 Brak i osjećanja u braku
6 Izbor partnera
7 Zasnivanje braka i paket očekivanja
8 Granice braka
9 Bračni stilovi
10 Funkcionslni i disfunkcionalni bračni obrasci
11 Razvod braka – kraj kao novi početak
12 Razgovor o braku