Program podrške

 

U sklopu promocije porodičnih vrijednosti  pružamo i razlicite programe podrske. Razvijamo programe grupne psiho-socijalne podrške pod nazivom  ”Priprema za brak i odgovorno roditeljstvo“ kao modele predbračnog savjetovanja. Osnažujemo članove pododice da bez ustezanja, straha ili srama, potraže pomoć ili podršku na počecima bračnih ili roditeljskih kriza, kao bolji odgovor na nastale teškoće. Ovo je najbolja prevencija raspadu porodice, odnosno razvodu braka.

Naša namjera je osposobljavanje polaznika za usvajanje informacija o porodici, braku, djeci i roditeljstvu što daje se osnov da će u  svojoj porodici izgrađivati humanije odnose, te na taj način uticati na prevenciju razvoda i izgradnju skladnog porodičnog života mladih. Ponuđeni program se već pokazao veoma korisnim, prihvatljivim i efikasnim mladima.

Takodje u sklopu ovih uluga radimo i na programima pripreme i podršci liječenju zavisnosti (alkoholizma, pušenja, psihoaktivnih supstanci – droge, kocke, zavosnosti od interneta i društvenih mreža).