Priprema mladih za brak i odgovorno roditeljstvo

 

METODOLOŠKI OKVIR PROGRAMA:

Škola za roditelje je primarno razvojno-preventivni program, usmjeren ka unapređenju ukupnih porodičnih odnosa, podizanjem bračne i roditeljske kompetencije jednog ili više odraslih članova. Namjera ovod programa je usmjerena ka stvaranju progresivnih promjena i razvoju porodičnog sistema, oslanjanjem na zdrave porodične snage.

 

CILJEVI I STRUKTURA PROGRAMA:

Globalni cilj ponuđenog modela Škole odnosi se na podizanje kvaliteta porodičnog života edukacijom jednog ili više članova.  Iako je program primarno obrazovnog karaktera, njegov cilj nije usmjeren ka sticanju gotovog paketa znanja, već se ovdje znanje koristi kao globalna intervenišuća snaga, koja služi kao osnov i okvir za integraciju ličnog iskustva i (re)definisanje lične – porodične situacije.

1. CIKLUS O PORODICI

Ciklus o porodici sastoji se od 4 radionice, koje sa realizuju polazeći od opšteg cilja: doživljaj, prepoznavanje i razumijevanje suštine porodičnog života, osnovnih porodičnih snaga, mehanizama porodičnog funkcionisanja, organizacije porodičnog života (raspored moći, kontrola, komunikacija), razvojnih ciklusa porodice, hronologije porodičnog života i prenošenje porodičnih obrazaca, konteksta funkcionalnih i disfunkcionalnih modela porodice.

2. CIKLUS O BRAKU

Ciklus o braku sastoji se od 6 radionica i predstavlja u vrijednosnom smislu, znatno osjetljivije područje u odnosu na sve ostale cikluse. Bračne (partnerske) relacije, predstavljaju po sebi najintimniji dio porodičnog sistema. Teme poput braka i osjećaja u braku, izbora partnera, bračnog ugovora i paketa očekivanja i granica braka, predstavljaju kategorijalne sadržaje u kojima je moguće ostvariti najveću vrijednosnu distancu i sačuvati članove grupe od svake psihološke povrede, ostavljajući samim učesnicima programa, da odrede stepen otvaranja ličnih iskustava u grupi.

 

Priprema za brak i odgovorno roditeljstvo je socio-edukativni program predbračnog savjetovališta kroz pripremu za brak i odgovorno roditeljstvo. Pouđeni  program podrazumijeva podizanje kvalitete porodičnog života, kroz izgradnju humanijih partnerskih odnosa i stvaranje pretpostavki za odgovorno roditeljstvo.

Uz promociju braka kao poželjnog modela življenja, projektom djelujemo na osposobljavanje učesnika u pravcu dodatnog usvajanja inforamacija o porodici, braku, djeci i roditeljstvu, što stvara kvalitetniju platformu za razvijanje humanijih porodičnih odnosa. Ponuđeni program se već pokazao veoma korisnim, prihvatljivim i efikasnim mladima.

Prije nekoliko godina je realizovan sa grupom studenata socijalnog rada i psihologije. Program je predviđen za mlade bez bračnog iskustva, a koji se nalaze u razvojnoj dobi za koju je karakteristično planiranje i zasnivanja vlastite porodice, te želju za potomstvom.

Iskustva u našem dudgogodišnjem radu, pokazuju da posljednih desetak godina brakorazvode najčešće pokreću mladi parovi sa djecom do 5 godina starosti. Tokom pokušaja mirenja koji prethodi postupku na sudu, spoznali smo da ovi mladi ljudi nisu adekvatno pripremljeni za izazove, a nerijetko i teškoće koje donosi brak i roditeljstvo. Već sa prvim krizama, a koje su očekivane kao razvojna faza braka, mladi bračni parovi nerijetko kao jedino rješenje vide razvod. Ovim programom želimo kod mladih osvijestiti vrijednosti i prednosti bračnog življenja uz sveobuhvatne informacije o modelima uspješnijeg funkcionisanja porodice, kako bi oni bolje razumjeli porodične procese, stoga i bili pripremljeni na poteškoće, odnosno razvojne krize koje su sastavni dio svake  porodcice. Ujedno,  da svako kod sebe osvijesti obrasce reagovanja, te da spoznaju svoje dobre i loše potencijale.

Uvjereni smo zbog prethodnih iskustava koje imamo u ovakvom radu, da će ponuđeni modeli rada sa grupom mladih biti interesantni i prihvatljivi uz realne izglede da većina može sa lakoćom i kroz pozitivnu atmosferu prihvatiti poruke i modele, koji se nude tokom radionica.

 

TEME:

CIKLUS PORODICA:
1 Moja porodica – snage i slabosti
2 Porodični sistem ili šta je porodica
3 Porodični ciklusi
4 Funkcionalni i disfunkcionalni porodični obrasci

CIKLUS BRAK:
5 Brak i osjećanja u braku
6 Izbor partnera
7 Zasnivanje braka i paket očekivanja
8 Granice braka
9 Bračni stilovi
10 Funkcionalni i disfunkcionalni bračni obrasci
“dobro funkcionisanje braka”