Individualno i grupno savjetovanje

 

Jedan od naših ciljeva je i savjetovanje porodica i pojedinaca da prevaziđu nastale teškoće metodama stručnog psihosocijalnog savjetovanja i tretmana. Psihološko savjetovanje je postupak kojim se pomaže pojedincu da u relativno kratkom vremenu dođe do konstruktivnih rješenja ili „izlaza“ iz teških životnih situacija. U psihoterapiji se, kao i u savjetovanju, nastoje postići određene promjene u ponašanju klijenta i pomaže mu se shvatiti i prihvatiti „problemi“ i realnije se postaviti prema njima.

Osim individualnih psiholoških tretmana radimo i grupni tretmani gdje klijenti mogu prevladati različita iskustva i emocionalna stanja zajedno sa svim članovima grupe. Stečena pozitivna iskustva i konstruktivni načini rješavanja problema kasnije se prenose i na ostale „životne“ grupe, na primjer – na porodicu.

Važno je naglasiti da se radom na sebi, individualno ili grupno, se ponovno uspostavlja mogućnost za kvalitetan život i rad, neopterećen npr. depresijom, brojnim konfliktima, lošom slikom o sebi ili destruktivnim razmišljanjima.